Forss OÜ garantiitingimused müüdavale kaubale ja teenusele

 

 1. Tarbijalemüügi korral vastutame müüdud asja lepingulevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest tarbijale. Vastavalt VÕS§ 218 lg2 eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli juba üleandmise ajal (ehk siis eeldame, et asi oli juba ostes defektne ning võimalikud tõestamiskulud, ennekõike ekspertiis, on meie kanda). Ülejäänud 18 kuu jooksul eeldame, et asja mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõestamiskoormus lasub ostjal.
 2. Suhetes lepinguliste klientidega, kes ostavad meilt kaupa oma kutsetegevuse raames,  rakendame garantiiküsimustes ülaltoodud tarbjalemüügi sätteid, kuivõrd eeldame, et lõpptarbijaks on VÕS tähenduses tarbija.
 3. Tarbijatöövõtu puhul (autoremondi teenus) vastutame töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates töö üleandmisest tarbijale. Tarbijatöövõtu puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul töö tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.
 4. Kui Forss poolt müüdavatel toodetel on sätestatud garantiiajaks 6 kuud, siis nende toodete puhul ei paku me seaduses ettenähtust soodsamat garantiid, ehk siis pretentsiooni esitamise õigus on kahe aasta jooksul ning meie tõendamiskoormis kehtib 6 kuu jooksul. Juhul, kui mingitel toodetel on märgitud garantiiajaks 1 aasta ja rohkem, pikeneb meie tõendamiskoormis vastavalt garantiiaja pikkuseni. Tootjapoolne pikendatud garantii ei kehti varuosadele, mis on paigaldatud autodele, mida kasutatakse motospordis või teatud majandustegevuses (ennekõike taksod, õppesõiduautod, rendiautod).
 5. Toote garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu.
  Garantiikäsitlusele ei kuulu vead, mis on põhjustatud:

   • normaalsest kulumisest
   • puudulikust hooldamisest
   • valest paigaldusest
   • valest kasutamisest
   • muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
 6. Teenuse lepingule mittevastavuse korral ei ole töö tavaliselt seda liiki tööle omase kvaliteediga, mida tellija võis mõistlikult eeldada, lähtudes töö olemusest ja tavapärasest praktikast. Forss ei vastuta töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui see tulenes tellija juhistest, tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest.
 7. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument. Lisaks arvele on aktsepteeritav ka panga kaardimakse väljavõte.
 8. Pretensiooni esitamiseks tuleb teha kirjalik avaldus, mille võib saata postiga Forss esindustesse, e-mailile info@forss.ee või tuua kauba-teenuse müünud esindusse. Toodete puhul võib garantiipretentsiooni esitada suuliselt klienditeenindajale, kes vastavalt kliendi antud infole täidab vastava garantiiakti, mille üks eksemplar jääb kliendile. Juriidilistest isikutest hulgiklientidel tuleb garantiijuhtumil korrektselt täita vastav meie poolt väljatöötatud blankett. Pretensiooni menetlemise esialgne eeldatav aeg on 14 tööpäeva (selle aja jooksul võetakse kliendiga ühendust).
 9. Originaalvaruosa garantiijuhtum tuleb kooskõlastada meiega enne detaili eemaldamist. Autolt demonteeritud originaalelektriosade garantiimenetlust saame teostada ainult autoesinduste diagnostikaakti alusel.
 10. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui Forss on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:
  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
  • parandamine ebaõnnestub;
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
  • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 11. Kui teostatud töö (autoremondi teenus) ei vasta lepingutingimustele, võib tellija nõuda töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist, kui sellega ei põhjustata töövõtjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja lepingutingimustele mittevastavuse olulisust.
 12. Kui tarbija ei ole nõus meiepoolse lahendusega ja jääb eriarvamusele, saab tarbija pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole (lisainfo veebilehel www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon või nõuandetelefonil 6201 707 tööpäevadel kella 10.00-15.00). 

 

 

×