Privaatsustingimused

Forss OÜ isikuandmete töötlemise tingimused

 

 1. Isikuandmete kaitse ja tehniline teave

Käesolevad tingimused kehtivad Forss OÜ kodulehe (www.forss.ee), Forss OÜ ja Tarfor OÜ kaupluste ja teeninduspunktide (autoteenindused) kohta. Forss OÜ ja Tarfor OÜ (edaspidi nimetatud Forss) koguvad ja töötlevad üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes, teeninduspunktides ja  interneti tellimiskeskkonnas (www.forss.ee, tellimiskeskus.forss.ee) ning püsikliendi programmi töös hoidmiseks.

Forss edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud ning seda on võimalik esitada taasesitatavas vormis. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete vastutav töötleja:

FORSS OÜ
Reg.nr: 10363212
Mooni 30 Tallinn 10615
Telefon: 6651018
E-post: info@forss.ee

Isikuandmed on andmed, mida Forss kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Forss ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud eriliiki isikuandmeid. Forss kohustub kaitsma klientide ja forss.ee domeenide kodulehtede kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Forss tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679. Forss  rakendab kõiki talle saadaolevaid ettevaatusabinõusid kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning andmebaaside kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaaside kasutamiseks.

       2. Kogutavad isikuandmed

Isikuandmete liigid, mida Forss kliendi kohta töötleb, võivad sõltuda sellest, milliseid kanaleid klient kasutab Forss-iga suheldes (müügiesindus, forss.ee veebileht), mis on suhtluse eesmärk ning asjaolust, kas klient kasutab forss.ee veebilehte registreeritud või registreerimata kasutajana. Forss töötleb alljärgnevaid isikuandmete liike:

 • Üldised andmed: eesnimi, perekonnanimi;
 • Kontaktandmed: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;
 • Tellimuste andmed: kuupäevad, ostukorvide sisu, tellimused, arved, toodete loetelu, hinnad ja kogused;
 • Tellimuse väljastamine valitud Forss müügiesinduses: valitud esinduse nimi;
 • Tellimuse kohaletoimetamiseks pakiautomaati: pakiautomaadi teenusepakkuja ja pakiautomaadi asukoht;
 • Makseandmed: makse summa, makse kirjeldus, maksja IBAN, maksekaardi number, maksekaardi tüüp, maksekaardi kehtivuse andmed;
 • Veebilehe andmed: andmed veebilehe kasutamise kohta;
 • Klienditoe andmed: kliendi päringud, kliendile antud vastused, kliendi kaebused.
 1. Kogutud isikuandmete säilitamine

Forss ei säilita klientide isikuandmeid kauem kui see on Forss-ile mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamisele kehtestatud alltoodud tingimusi:

 • Veebipoes registreeritud kasutaja kontol olevaid andmeid säilitatakse kuni kasutajakonto kustutamiseni. Konto kustutamine võib toimuda nii Forss kui ka kasutaja algatusel. Kasutaja algatusel konto kustutamiseks peab kasutaja  edastama vastava soovi Forss-ile. Andmete säilitamine on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks.  
 • Veebipoes registreerimata kasutaja ja muude klientide tellimustega seotud andmeid säilitatakse kolm aastat arvates tehingu tegemise kalendriaasta lõppemisest. Andmete säilitamine on vajalik hilisemate võimalike vaidluste lahendamiseks.
 • Isikustatud tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
 1. Kogutud isikuandmete edastamine

Forss võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks:

 • kolmandatest isikutest teenusepakkujatele (kodulehe haldajale, kulleriteenuse osutajale, õigusabiteenuse osutajale, IT süsteemide arendus- ja hooldusteenuse osutajale, otseturustussõnumite edastamise teenuse või turundustegevuse teenuse osutajale;
 • õiguskaitseorganitele, riiklikele ametitele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda õigustatult nõuavad.

Forss teeb kõik endast oleneva, et kolmandatest isikutest teenusepakkujad tagaksid edastatud isikuandmete konfidentsiaalsuses ja turvalisuse.

 1. Isiku õigused tema kohta kogutud andmete osas

Eraisikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Selleks tuleb pöörduda vastava sooviga müügiesindusse, kasutada veebikeskkonna võimalusi enda andmete muutmiseks või anda teada oma soovist telefoni või e-posti teel.   

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi ning ta pole saanud ammendavat vastust või lahendust Forss poolt, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada aadressile info@forss.ee.

 • Kehtivad alates 01.09.2023
×