Takuuehdot

Asiakastiedot

Forss OÜ:n takuuehdot myytäville tuotteille ja palveluille  

 

 1. Kuluttajalle myynnin yhteydessä olemme vastuullisia myydyn esineen sopimuksenmukaisuudesta kaksi vuotta esineen kuluttajalle luovuttamisesta. Velvoiteoikeuslain § 218 mom. 2 säätää, että kuudessa kuukaudessa esineen luovuttamisen päivästä ilmennyt vika oli olemassa jo luovutuksen aikana (eli edellytämme, että esine oli viallinen jo oston aikana ja maksamme mahdollisesta asiantuntijalausunnon laatimisesta ja muut todistamiskustannukset). Seuraavan 18 kuukauden sisällä edellytämme, että vika on aiheutunut käytön yhteydessä ja ostajan on maksettava todistamisesta.   
 2. Sopimusasiakkaille, jotka ostavat meiltä tuotteita ammattitoimintaan sovellamme takuun kysymyksissä yllä kuvattuja kuluttajalle myynnistä annettuja määräyksiä, koska edellytämme, että loppukuluttajana on kuluttaja velvoiteoikeuslain merkityksessä.
 3. Urakoinnin yhteydessä (autonkorjauspalvelu) olemme vastuullisia työn sopimuksenmukaisuudesta kaksi vuotta esineen kuluttajalle luovuttamisesta. Urakoinnin yhteydessä edellytämme, että kuudessa kuukaudessa työn luovuttamisen päivästä ilmennyt vika oli olemassa jo luovutuksen aikana, mikäli mainittu oletus ei ole ristiriitainen työn tai vian olemuksen kanssa.
 4. Mikäli Forss:in myytävien tuotteiden takuuajaksi on määrätty 6 kuukautta, emme tarjoa niille tuotteille lain mukaan määrätystä enempää takuuta, eli vaatimuksen esittämisen oikeus on voimassa kaksi vuotta ja todistamisvelvollisuutemme pätee 6 kuukautta. Mikäli tiettyjen tuotteiden takuuaika on 1 vuosi tai enemmän, pitenee todistamisvelvollisuutemme takuuajan mukaan. Valmistajan laajennettu takuu ei koske varaosia, jotka ovat asennettu moottoriurheiluun tai tietynlaisen taloustoimintaan (taksit, ajokoulutus, vuokra-autot) käytettäviin autoihin.
 5. Takuu kattaa tuotteessa ilmenneet valmistus- ja materiaaliviat.
  Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet:

  • normaalista kulumisesta
  • puutteellisesta huollosta
  • väärästä asennuksesta
  • väärästä käytöstä
  • muista ulkoisista tekijöistä aiheutuneista vioista
 6. Palvelun laatu ei täytä sopimuksen ehtoja, kun se ei ole sellaista, jota tilaaja voisi kohtuullisella tavalla mainitun palvelun yhteydessä työn olemuksesta ja tavanomaisesta käytännöstä lähtien edellyttää. Forss ei ole vastuullinen työn laadun sopimuksenmukaisuudesta, mikäli tilanne on johtunut tilaajan annetuista ohjeista, tilaajan toimitetun materiaalin puutteista tai kolmannen henkilön aikaisemmin suoritetuista töistä.
 7. Vaatimusten esittämisen perustana on ostotodistus. Ostotodistuksena on lasku tai tiliote korttisuorituksesta.
 8. Vaatimuksen esittämisen yhteydessä on jätettävä kirjallinen hakemus, jonka voi lähettää postilla Forss:in edustukseen, sähköpostilla osoitteeseen info@forss.ee tai jättää tuotteen tai palvelun myyneen edustukseen. Tuotteista voi takuuvaatimuksen esittää suullisesti asiakaspalvelijalle, joka asiakkaan annetun tiedon perusteella täyttää takuupöytäkirjan, jonka yksi kappale annetaan asiakkaalle. Oikeushenkilöstä tukkuasiakkaan on vaatimuksen esittämiseen täytettävä siihen tarkoitettu lomake. Vaatimuksen käsittelyaika on 14 arkipäivää (mainitussa ajassa otetaan asiakkaaseen yhteyttä).
 9. Alkuperäiseen varaosaan liittyvä vaatimus on meidän kanssa hyväksytettävä ennen osan purkua. Autosta poistettujen alkuperäisten sähköosien takuumenettely on mahdollista vain edustusten diagnostisen pöytäkirjan perusteella. 
 10. Puutteellisen tuotteen tapauksessa on kuluttajalla oikeus vaatia tuotteen ilmaista korjausta, vaihtoa tai ostohinnan alentamista. Sopimuksen purkamista on oikeus vaatia silloin kun Forss on oleellisesti rikkonut myyntisopimusta:
  • Myyjän ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa tuotetta;
  • Korjaus epäonnistuu;
  • Myyjä ei ole korjannut vikaa kohtuullisessa ajassa;
  • Tuotteen korjauksella tai vaihdolla on aiheutettu kuluttajalle aiheettomia epämukavuuksia.
 11. Mikäli suoritettu työ (autonkorjauspalvelu) ei täytä sopimuksen ehtoja, voi tilaaja vaatia urakoijalta työn korjaamista tai uuden työn suorittamista, mikäli sillä ei aiheuteta urakoijalle kohtuuttomia kustannuksia eikä aiheettomia epämukavuuksia, ottaen huomioon esineen arvoa ja sopimuksen ehtojen rikkomisen luonnetta.

 

×